Bannerbilde

Tradisjonskurs i Ålesund

Velkomen til kurs i folkemusikk-, song- og dans 4. november i Ålesund. På Tradisjonskurset får deltakarane undervisning av svært kyndige instruktørar innan dans, fele- og hardingfelespel, song og torader. Kurset er berekna på born og unge, men vaksne er også velkomne til å melde seg på. Fleire av kursa egnar seg også for folk utan folkemusikkbakgrunn.

«I enhver kultur er kjennskap til arven med å gjøre oss helere som mennesker. Rikdom som hjelper oss til å kjenne at vi hører til et sted, og at vi ikke lever i et vakuum.
Står man trygt i bevisstheten om sin egenarv, kan man lettere møte andre med et åpent sinn.» - Kong Harald, Nyttårstalen 2016

Stad og tid: Blindheim ungdomsskule, Ålesund, laurdag 4. november kl 12.00-17.00.

Kursavgift: Kr 200 for born og kr 500 for vaksne. Fruktmåltid og middag inkludert.

Kurstilbod:
Fele/hardingfele* - Nina Byttingsmyr
Hardingfele fordjupning - Torkjel Bruland Lavoll
Fele fordjupning - Vegar Vårdal
Song/kveding* - Kine Iselilja Gyldenskog
Folkedans* - Sabine Relling Bredeli
Torader - Hilde Fjerdingøy
*Kurset er eigna også for deltakarar utan folkemusikkbakgrunn

Arrangør: Møre og Romsdal Folkemusikklag i samarbeid med Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal (arrangør for toraderkurset)

Påmelding: Per epost til mrfolkemusikklag@gmail.com innan 12. oktober 2017.

Overnatting: MRFL tilbyr overnatting på skule for dei som vil ha med seg Sjokoladekappleiken søndag. Kr 100 per person inkluderer frukost. 

 

Om kurshaldarane: 

Nybegynnar fele/hardingfele - Nina Byttingsmyr
 
Nina Byttingsmyr
 
Nina Byttingsmyr (f. 1993) er felespelar frå Froland i Aust-Agder. Ho har spelt vanleg fele sida ho var 7 år og hardingfele sida ungdomsåra. Nina har bachelorgrad i folkemusikk frå Høgskolen i Telemark der ho hadde Ånon Egeland som læremeister. For tida studerer ho lærarutdanning ved Høgskulen i Volda og er aktiv i folkemusikkmiljøet der ho lærer stadig meir om folkemusikk og dans i fylket. Nina starta tidleg å lære vekk felespel og har jobba mykje innan kulturskulen. På kurset vil ho lære vekk gode og morosame melodiar og ho gler seg masse til å treffe deg!
 
 
 
 
 
 
 
 
Fele fordjupning - Vegar Vårdal

Vegar VårdalVegar er ein folkemusikar og dansar busett i Vågå i Gudbrandsdalen. Han spelar både vanleg fele og hardingfele, og har i tillegg dansen som leveveg. Utdanninga er frå Norges Musikkhøgskole og folkedansestudiet frå NTNU i Trondheim. Vegar vert karakterisert som ein energisk, leiken og allsidig musikar – og verkar innanfor eit breitt spekter.

 

 

Torader - Hilde Fjerdingøy

Hilde FjerdingøyHilde Fjerdingøy vaks opp med toradermusikk i heimen og jobbar i dag som utøvande musikar og spelar mellom anna i Hildur Dansekompani og den svensk-norske gruppa Rim. Ho spelar musikk frå heile Norden og har fordjupa seg i musikken frå sitt heimområde Helgeland. Hilde har halde ei rekke kurs i folkemusikk og torader, i tillegg til undervisning på kulturskule og folkehøgskule. Ho spelar mykje til dans og held konsertar i inn og utland. 

 

 

 

Hardingfele fordjupning - Torkjel Bruland Lavoll

Torkjel Bruland Lavoll

Torkjel Bruland Lavoll frå Førde har hatt Sigmund Eikås som viktigaste læremeister sidan han starta å spele hardingfele som 7 åring. Han har hovudfokus på vestlandsspel, men er ikkje redd for å prøve seg på verken Hallingdal- eller Valdresmateriale. Han var medstiftar og musikalsk leiar av det legendariske spelemannslaget Team Gløs tøs. Torkjel har før halde kurs både i Irland og Kina, men ser fram til å køyre frå Volda ved dette høvet. 

 

Vokal - Kine Iselilja Gyldenskog 

Kine Iselilja GyldenskogFolkesongaren Kine Iselilja Gyldenskog kjem frå Tingvoll på Nordmøre og er 4.årsstudent ved Ole Bull Akademiet på Voss. Der har ho fordjupa seg i songtradisjonen frå Møre og Romsdal og fokuserar no på å formidle songskatten frå fylket. I tillegg til studier jobbar ho som frilans folkesongar, og i 2014 vart ho tildelt Sparebanken Møre sitt GNIST talentstipend for unge talent i Møre og Romsdal.

 

 

 

Folkedans - Sabine Relling Bredeli

Info kjem.