Kappleik

Fylkeskappleiken er den største mønstringa av folkemusikk og folkedans i Møre og Romsdal og arrangerast i 2020 av Nordmøre spelmannslag 21.-22. mars i Surnadal.