Kappleik

Fylkeskappleiken er den største mønstringa av folkemusikk og folkedans i Møre og Romsdal.