Kontakt

Møre og Romsdal Folkemusikklag MRFL
 
Leiar:
Kine Iselilja Gyldenskog
 
styret@folkemusikklag.no
mrfolkemusikklag@gmail.com