Om laget

Møre og Romsdal FOLKEMUSIKKLAG

Møre og Romsdal Folkemusikklag er fylkesleddet i moderorganisasjonen FolkOrg (www.folkemusikk.no).
 
Fylkeslaget består av 10 lokalllag. Klikk her for oversikt!
 
Du er medlem i fylkeslaget gjennom lokallaget ditt, eller du kan melde deg inn direkte i fylkeslaget, eller du kan vere direkte tilknytt FolkOrg utan å stå i verken lokallag eller fylkeslag.
 
Kvart år arrangerer Folkemusikklaget ein fylkeskappleiken og ei sjokoladehelg i samarbeid med ein lokale arrangør.
 
Medlemskontingent for Møre og Romsdal Folkemusikklag:
Individuell kontingent:
Born/ungdom: 30 kroner (under 18 år)
Vaksne: 60 kroner (over 18 år)
 
Medlemslag: 600 kroner
 
Medlemskontingent og innmelding i FolkOrg finn du her: