Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal

Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal samlar lyd- og video-opptak av nolevande og tidlegare utøvarar av folkemusikk og folkedans, skaffar til veges noteoppskrifter, biletmateriale, munnleg og skriftleg tradisjon og faglitteratur om folkemusikken i Møre og Romsdal.

Arkivet er eit viktig serviceorgan. Studentar, aktive folkemusikarar og andre interesserte kan få tilsendt lyd-, video- og notekopiar for studieføremål, eller få rettleiing og hjelp til oppgåver. Leiinga ved arkivet set i gang tiltak for å fremje interessa for folkemusikk gjennom foredrag, musikkinnslag, seminar, publikasjonar m.m.

På heimesida vil me legge ut artiklar, lydeksempel og anna relevant stoff til folkemusikk- og folkedansinteresserte.

Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal er ei stifting mellom fem partar: Møre og Romsdal fylkeskommune, Høgskulen i Volda, Møreforsking Volda, Møre og Romsdal Folkemusikklag og Noregs Ungdomslag i Møre og Romsdal. Oppgåvene er:

  • å samle og bevare folkemusikk i alle uttrykksformer
  • å gjere folkemusikken tilgjengeleg for alle interesserte
  • å fremje bruken av folkemusikk
  • å samle og gjere tilgjengeleg kunnskapen om folkemusikkmiljøa, tradisjonane og tradisjonsberarane
  • å skape ny kunnskap om folkemusikk, særleg musikken i Møre og Romsdal
Kontakt:
Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal Høgskulen i Volda Postboks 500, 6101 Volda Telefon: 70 07 50 92 e-post: folkemusikk@hivolda.no

 

Meir info: www.folkemusikkarkiv.no