Føresegner for Fylkeskappleik og DM

Når det er Fylkekappleik og DM er det desse føresegnene som gjeld:

2024-01-15