Kva er sjokoladehelg?

Sjokoladekappleik er: Kappleik er ein konkurranse. Dommarane deler her ut sjokolade i staden for poeng. Dette er ei god trening i å opptre, og målet er å få så mange unge som råd fram på scena. Denne helga er til for å knyte nye venskapsband med andre som har interesse innan folkemusikk og folkedans. Målgruppe: Born og unge under 18 år.