Kontakt

Møre og Romsdal Folkemusikklag MRFL
 
Leiar:
Hanne Moldver Salthammer
Kaibakken 11
6390 Vestnes

hannemoldver@hotmail.com / 
styret@folkemusikklag.no