Rauma Spelmannslag

Førebels program for Fylkeskappleik og DM 2023

Fredag 28. april
19.00: Årsmøte Folkemusikklaget
21.00: Orienteringsmøte om Landsfestivalen 2024
Laurdag 29. april
11.00 Opning og tevling i:
- Alle klassar med rekruttar, C klasse og juniorar
- Alle klassar med dans
- Spel fele/hardingfele klasse A og B
- Vokal
- Solist trekkspel - klassisk
- Duett trekkspel
- Duett durspel
-Varietemusikk
- Underholdningsmusikk
- Orkestermusikk
- Open klasse
16.00 Premieutdeling hittil deltaking
19.00 Dans til tevling i klassane:
- Lagspel med komp og
- Gruppespel med komp
Sundag 30. april
11.00 Tevling i:
- Lagspel uten komp
- Kammermusikk
- Solist trekkspel
- Solist durspel
- Gruppespel senior utan komp
- Spel fele/hardingfele klasse D/E
- Eldre folkemusikkinstrument
- Nyskaping
14.00 Premieutdeling