klubbe

Årsmøtet for Møre og Romsdal Folkemusikklag

Årsmøtet for Møre og Romsdal Folkemusikklag for 2017 blir arrangert søndag 26. mars 2017 kl 10.00, Thon hotell, Fosnavåg.
Sakpapir og innkalling finn de på denne sida
Årsmøtet for Møre og Romsdal Folkemusikklag for 2017 blir arrangert søndag 26. mars 2017 kl 10.00, Thon hotell, Fosnavåg.
 
Sakspapir til årsmøtet 2017:
 
Årsmøte vert halde kvart år og skal avviklast seinast 2 veker før årsmøtet i Landslaget for Spelemenn. Kvart lokallag har rett på 2 utsendingar. Røysterett på årsmøtet har dei valde utsendingane og styret i fylkeslaget. Styret har ikkje røysterett ved handsaming av årsmelding og regnskap.
Framlegg til saker som skal opp på årsmøtet til avgjerd, må sendast styret seinast 5 veker før årsmøtet. Laga skal ha melding om årsmøtet i god tid før denne fristen. Sakslista vert sendt lokallaga minst 3 veker før årsmøtet. Alle saker som ikkje gjeld oppløysing eller lovbigde, vert avgjorde med simpelt flertal. Ved likt røystetal avgjer leiaren si røyst utfallet.
Årsmøtet skal
1) Velje møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka saman med møteleiaren.
2) Handsame styret sitt framlegg til årsmelding, rekneskap og arbeidsprogram for komande år.
3) Fastsetje kontigent og storleik på bladpengar til folkemusikkbladet.
4) Velje styre med varamedlemmer, revisor, valnemd, og utsending(ar) til årsmøtet i Landslaget for Spelemenn.
5) Handsame andre saker som er tekne opp av styret eller lokallaga og som ligg innanfor føremålet for organisasjonen.
 
 
Årsmøteprotokollar:
2013_Årsmøteprotokoll MRFL 
 
 
Årsmøteliste. Dato, sted, arrangør:
2000: 26. februar. Vertshuset Hjorten, Batnfjordøra. Nordmøre Spelmannslag.
2001: 10. mars. Lagshuset S. Bullsgt.4, Ålesund Spelemannslag og U.L. Ivar Aasen, Ålesund.
2002: 2. mars. Gjermundnes vidaregåande skule (Landbruksskulen). Spelemannslaget Dåm og Drag.
2003: 1. mars. Vertshuset Hjorten, Batnfjordsøra. Nordmøre Spelmannslag.
2004: 28. februar. Herøy kyrkje, Fosnavåg. Spelemannslaget Havella.
2005: 26. februar. Tresfjord skule, Tresfjord. Tressalaget.
2006: 18. februar. Hjorten Kro, Batnfjordsøra. Nordmøre spel- og dansarlag.
2007: 3. februar. Volda vidaregåande skule, Volda. Halkjelsvika Spelemannslag.
2008: 23. februar. Rauma kulturhus, Åndalsnes. Rauma Spelmannslag.
2009: 21. februar. Reknesstabburet, Romsdalsmuseet, Molde. Romsdal Spelemannslag.
2010: 13. mars. Kyllingstova. Romsdalsmuseet, Molde. Romsdal Spelmannslag.
2011: 5. mars. Kyllingstova, Romsdalsmuseet. Romsdal Spelemannslag.
2012: 3. mars, Reknesstabburet. Romsdalsmuseet. Romsdal Spelemannslag.
2013: 9. mars. Frivilligsentralen, Vestnes. Møre og Romsdal Folkemusikklag
2014: 6. april. Rica hotell, Molde. Møre og Romsdal Folkemusikklag
2015: 12. april. Tresfjord oppvekstsenter/fleirbrukshus. Møre og Romsdal folkemusikklag
2016: 10. april. Vårsøg hotell, Surnadal. Møre og Romsdal folkemusikklag
2017: 26. mars. Thon hotel, Fosnavåg. Møre og Romsdal folkemusikklag
2018: